Mijn profiel

Begeleiding

Ieder mens beschikt over veel kennis en een potentieel aan talenten. Het is de kunst om deze rijkdom tot haar recht te doen komen. Mijn rol zie ik daarbij als een intermediair, die verbindingen legt tussen praktijk en theorie, tussen ratio en emotie en tussen mens, organisatie en maatschappij.
Kenmerkend voor mijn aanpak is: gelijkwaardigheid, verwondering, ontwikkelingsgericht  en cocreatie.
Mijn klanten bevinden zich in de branches MKB, onderwijs, gezondheidszorg en overheid.

Continu leren

Nieuwe projecten op gang brengen om situaties van mensen en organisaties te verbeteren, is de rode draad in mijn werk. Wereldwijd groeit het bewustzijn dat de huidige kennismaatschappij een continu lerende opstelling van mensen verlangt en het vermogen om adequaat te communiceren. Veel gedrag echter is nog geënt op oude paradigma’s, of zienswijzen uit de industriële maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn: de gerichtheid op wat er allemaal fout kan gaan, of met standaardmodellen en procedures ander gedrag afdwingen bij  mensen.
In mijn werk coach en stimuleer ik mensen en organisaties bij het zich eigen maken van een proactieve aanpak, gericht op de 21e eeuw.

Mijn achtergrond

Voordat ik medio jaren ’90 mijn bedrijf startte, heb ik diverse bestuurs-, management- en beleidsfuncties vervuld in het hoger onderwijs en in de culturele sector. Naast leiding geven, besturen en supervisie heb ik jarenlang veel geïnvesteerd in onderwijsontwikkeling en onderwijsuitvoering voor de Hogeschool Zeeland en de Hogeschool van Amsterdam en het begeleiden van huisartsen in opdracht van de VU. Mijn studies waren kinderbescherming, VO kultureel werk, VO supervisie, Marketing en diverse bijscholingen management, onderwijskunde en begeleidingskunde.

Beroepsregistratie

Geregistreerd supervisor en leersupervisor bij de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC) en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG).
Aangesloten bij coaches voor medici www.coachesvoormedici.nl .