'Maestro'; Boekrecensie

Leidinggeven met visie en verbeeldingskracht
'Er bestaat een vorm van leiderschap die de eigen energie van de mensen samenbalt en richting geeft'.
'Een leiderschap, waarin de leider voldoende verbeeldingskracht heeft om een meeslepende visie te creëren voor iets dat slechts als mogelijkheid bestaat'.
Hoe dit in zijn werk gaat, wordt beschreven in 'Maestro, leidinggeven door te luisteren', door Roger Nierenberg. Voor managers of projectleiders, die worstelen met het op één lijn krijgen van ervaren en weerbarstige professionals, is dit boek beslist een aanrader. Hierin wordt beschreven hoe een topmanager van een bedrijf gefascineerd raakt door de manier waarop een dirigent de orkestleden met  weinig inspanning weet te inspireren. Gezeten tussen de orkestleden in woont hij repetities bij en hij voert gesprekken met de dirigent. Dit brengt de manager hoopvolle inzichten in de essentie en kenmerken van deze leiderschapsstijl.

Wat me aanspreekt in het verhaal is, dat een sterke visie mensen kan wegvoeren van de éénzijdige gerichtheid op hun eigen deel naar een besef van het geheel. Bereidheid is een belangrijk item. Van de orkestdirigent is bereidheid nodig om de controle uit handen te geven en mensen zelf hun eigen oplossingen te laten bedenken. Van de groepsleden vraagt dit bereidheid om zelf keuzes te maken en hun eigen specifieke bijdrage te leveren om met de groep boven zichzelf uit te stijgen.
Interessant vind ik de gerichtheid om via luisteren en transparantie voortdurend het juiste hefboompunt te vinden om de groep in een 'flow' te krijgen. Zo geeft de dirigent regelmatig groepsleden de leiding, waarbij hij openstaat voor nieuwe ontdekkingen.

De ondertiteling 'leidinggeven door te luisteren' doet volgens mij de inhoud van het boek te kort. Deze wijze van leiderschap gaat verder dan luisteren in brede zin. Het vraagt om een continue gerichtheid op het creëren van groepseenheid en het durven loslaten van oude patronen, die niet meer werken.
Deze wijze van leiderschap vereist visie, verbeeldingskracht en vertrouwen in de talenten en nog ongekende mogelijkheden van de professionals.

Het boek leest als een trein. De metafoor van een orkest is mooi gekozen. Jammer vind ik ,dat niet beschreven wordt hoe de topmanager in zijn bedrijf het geleerde en met name de theorie van de hefboompunten toepast. De context van een organisatie met meerdere locaties, managers en leidinggevenden lijkt me een grillig proces, wat veel verbeeldingskracht vereist.

Tags: Visie, Luisteren, Leiderschap