Assertiviteit

Over de houdbaarheidsdatum
Dagelijks worden we in gesprekken in de media of op het werk getrakteerd op een variatie van superassertieve uitlatingen. Onder het mom van 'ik mag toch ook mijn mening geven' vliegen de oneliners, oordelen en ongezouten kritieken over jan en alleman door de ruimte. Is dit doorgeslagen assertieve gedrag het effect van onze jarenlange investeringen in het 'leren opkomen voor jezelf'? Terwijl de globetrotters allang op nieuwe energievoorzieningen zijn overgegaan, zijn overijverige assertievelingen nog olie op oud vuur aan het gieten.
 

Als reactie op de industriële maatschappij met haar hiërarchische machtsverhoudingen ontstonden in de tweede helft van de vorige eeuw veel emancipatiebewegingen. We leerden om op te komen voor onze eigen meningen en rechten en 'nee' te zeggen tegen datgene wat ons niet zinde. Het 'nee zeggen' had zijn grenzen, deze reactieve strijdhouding begon steeds meer mensen op te breken. Persoonlijk vond ik het een bevrijdend, maar ook lastig zoekproces om de weg naar een meer proactieve opstelling in te slaan. Vragen kwamen op me af zoals: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, waartoe wil ik dat en hoe ga ik dat doen?
Bewezen is dat juist het 'ja zeggen' en tegemoetkomen aan onze eigen innerlijke drijfveren van grote invloed, of zelfs doorslaggevend is voor onze persoonlijke groei, voor het vergroten van zelfvertrouwen en zelfinzicht.
Wat houdt mensen tegen om de eigen positief gerichte drijfveren meer te benutten? Deze zijn immers de motoren van al onze economische en maatschappelijke activiteiten.


Afgelopen maand heb ik bij mezelf en in workshops en gesprekken onderzocht hoe vaak we woorden gebruiken zoals niet, nooit, onmogelijk en zinnetjes zoals dat moet je zo niet doen, daarmee ben ik het niet eens of ik word niet gehoord. Ondanks dat het een bekend feit is dat ons gedrag vaak achter loopt bij wat ons verstand al weet, was het confronterend voor mij hoe vaak we ons ongewild en ongemerkt op negatief terrein begeven. Zowel de overijverige assertievelingen als de zogenaamde globetrotters scoorden reeds binnen een minuut. Wat zou het mooi zijn als we in groten getale onze eigen voorraadkast inspecteren en oud gedrag dat allang over de houdbaarheidsdatum heen is 'deleten'.
Welk een palet aan innovatieve, creatieve initiatieven ligt er dan voor ons in het verschiet.

Tags: Proactief gedrag, Paradigmaverschuiving, Gedragsverandering, Assertiviteit