Duurzaam gedrag

Moed om anders te denken en te doen
"Het nieuwe regeeraccoord belooft weinig vooruitstrevends voor de aanpak van duurzaamheid", zei mijn vriendin Ellen laatst. Ik miste de vertrouwde twinkeling in haar ogen. Tegenover mij zat een teleurgestelde vrouw. Een vrouw, die drie jaar geleden een glansrijke carrière in de commerciële business heeft opgegeven voor haar passie: het werken aan een duurzamer en energiezuiniger maatschappij. Indirect hoorde ik verslagenheid, boosheid en onmacht ten aanzien van de te verwachten besluiten. Wat ik bovendien opving was haar onzekerheid over het maatschappelijke en haar persoonlijke perspectief. Ellens verwarring raakte me. Om te voorkomen dat we samen terecht zouden komen op het gladde ijs van klagen en betweteren vroeg ik haar: 'Wat houd je het meeste bezig?"

"Tegen beter weten in hoopte ik dat de onderhandelaars meer lering zouden trekken uit de huidige kredietcrisis", antwoordde Ellen. "Ieder weldenkend mens weet toch inmiddels dat we met onze verouderde denkwijzen, die de crisissituatie veroorzaakt hebben, niet uit de crisissituatie komen". "Einstein heeft gesproken". Ik kon niet nalaten haar te plagen met haar mooie volzin.

"Een groeiende groep mensen en organisaties realiseert zich dat de eenzijdige en kortzichtige gerichtheid op de economische belangen verwoestende gevolgen heeft voor natuur, mens en planeet", vervolgde mijn vriendin. "Op uiteenlopend terrein wordt gewerkt aan innovatieve productontwikkeling, zoals duurzame vis, duurzame energie, duurzaam wonen, duurzame communicatie. Mijn angst is dat veel mensen en bedrijven afhaken als subsidies worden ingetrokken en de beleidsnormen worden verlaagd".

"Misschien is de ontstane situatie een goede test voor iedereen die zich met nieuwe ontwikkelingen bezighoudt", opperde ik. "Richten we ons vooral op beïnvloeding en verandering van gedrag van politici, overheid en bedrijfsleven of hebben we de moed om nieuwe kansen op te pakken en uit te werken, desnoods tegen de stroom in. "
"Ja natuurlijk"; ik zag Ellens ogen oplichten. "Het is pas echt duurzaam als we onafhankelijk van anderen blijven geloven in onze eigen talenten en mogelijkheden en we een eigen bijdrage leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen".

Tags: Persoonlijk ondernemerschap, Paradigmaverschuiving, Gedragsverandering, Duurzaam gedrag