2010 > februari

Rijkdombewustzijn deel 2

Vertrouwen in eigen kunne

We leven in een complexe maatschappij, waarin geen mens meer het gehele speelveld overziet. Een maatschappij, waarin systemen ons meer en meer de weg wijzen. Voorgeprogrammeerde stappen dicteren ons hoe we onze bestellingen en betalingen kunnen doen. Via keuzemenu's kunnen we onze vragen kenbaar maken. Knappe staaltjes van mensenwerk, waarin veel kennis is gebundeld. Hierbij is het de kunst om ons niet te laten overmeesteren door gevoelens van onmacht, omdat we geen invloed hebben op die standaardmenu's. Dat kan, door ons te blijven focussen op datgene waar we wel invloed op hebben.

Lees verder>>

Tags: Zelfvertrouwen, Samenwerken, Rijkdombewustzijn, Invloed, Innovatie

Rijkdombewustzijn deel 1

 Loslaten wat niet meer werkt

Wat zou het heerlijk zijn als we elkaar in Nederland vanuit een positieve en proactieve benadering tegemoet treden. Wellicht was het ooit functioneel om met het opsteken van een wijzende vinger veranderingen af te dwingen. Een logische stap in onze ontwikkeling van een industriële samenleving naar een kennismaatschappij. De gerichtheid op de tekortkomingen van anderen lijkt inmiddels een gewoontepatroon, waarin we steeds meer vastlopen.

Lees verder>>

Tags: Rijkdombewustzijn, Paradigmaverschuiving, Overlevingsgedrag, Kennismaatschappij, Gedragsverandering