Rijkdombewustzijn deel 2

Vertrouwen in eigen kunne

We leven in een complexe maatschappij, waarin geen mens meer het gehele speelveld overziet. Een maatschappij, waarin systemen ons meer en meer de weg wijzen. Voorgeprogrammeerde stappen dicteren ons hoe we onze bestellingen en betalingen kunnen doen. Via keuzemenu's kunnen we onze vragen kenbaar maken. Knappe staaltjes van mensenwerk, waarin veel kennis is gebundeld. Hierbij is het de kunst om ons niet te laten overmeesteren door gevoelens van onmacht, omdat we geen invloed hebben op die standaardmenu's. Dat kan, door ons te blijven focussen op datgene waar we wel invloed op hebben.

Een positief en realistisch zelfbeeld en inzicht in de bijdrage, welke we willen en kunnen leveren aan de ontwikkeling van mens en maatschappij, zijn belangrijke voorwaarden om de vlam van vernieuwing brandend te houden. Ondersteunend hierbij zijn de diverse methodieken en wetenschappelijke inzichten, welke de afgelopen decennia zijn ontwikkeld. In plaats van ons blind te blijven staren op wat er niet goed is en verbeterd moet worden, gaan deze moderne inzichten er vanuit, dat het effectiever is om aan te sluiten bij wat er bij individuen of groepen reeds aan inzichten en kwaliteiten aanwezig is en dit potentieel aan talenten te versterken. Deze aanpak levert een  proactievere en betere samenwerking op en geeft bovendien meer voldoening.

Behalve vanuit de menswetenschappen komen ook vanuit de economische hoek kritische geluiden om vanuit een nieuw, socialer mensbeeld, de huidige, maatschappelijke vraagstukken tegemoet te treden. Een opsteker is bijvoorbeeld het wetenschappelijke onderzoek, waarvoor de politicologe Elinor Ostrom in oktober 2009 de Nobelprijs voor de economie heeft ontvangen. Haar onderzoek naar milieuproblematiek heeft aangetoond, dat mensen willen samenwerken, wanneer ze overtuigd zijn van de schadelijke gevolgen van hun handelen. Zij zegt bovendien dat 'niet de staat, maar het zelforganiserend vermogen van de Nederlanders de rijkdom vormen van dit land' (bron NRC 13-10-2009). Hoopvolle woorden. Moed en vertrouwen in ons rijke potentieel aan kennis is nodig om ongebaande wegen in te durven slaan.

Tags: Zelfvertrouwen, Samenwerken, Rijkdombewustzijn, Invloed, Innovatie