Dialooggesprek

Verrassende ontmoetingen
"Acht paar ogen kijken de kring rond. Een veertigjarige man neemt als eerste het woord en vertelt wat het thema 'vriendschap' voor hem betekent. Zowel bij zijn verhaal als bij de verhalen van de anderen uit de groep wordt veel gehumd en geknikt. Soms wordt iemand uitgenodigd om meer toelichting te geven op het vertelde. Nadat ik als laatste van de groep aan bod ben geweest voel ik een onzichtbare stroom die ons verbindt."

Lees verder>>

Tags: Veranderen, Luisteren, Dialoog

Transitie van denkprocessen

Rondspringende geesten
Tast veelvuldig surfgedrag onze hersenen aan? Nicholass Carr waarschuwt in zijn boek 'Het ondiepe, hoe hersenen omgaan met internet' voor een rondspringende geest, die ons afhoudt van het verdiepende, lineaire denken. Ik ben geen hersenspecialiist, wel heb ik mij verdiept in gedragspatronen van mensen tijdens veranderingsprocessen. Ons surfgedrag plaats ik daarom in het perspectief van de vele veranderingen en technologische vernieuwingen die gaande zijn. Van ieder van ons vraagt dit transitie oftewel het durven loslaten van oude banden en gedragspatronen die niet meer functioneel zijn om ruimte te maken voor het ontwikkelen van nieuw gedrag dat wel werkt.

Lees verder>>

Tags: Veranderen, Transitie, Systeemdenken, Lineaire denken, Gedragspatronen

Mythe over veranderen

Kan je mensen dwingen om te veranderen?

Kan je mensen die niet willen veranderen daartoe dwingen, vroeg iemand mij laatst. Vanwaar deze vraag, vroeg ik hem. De man antwoordde, dat zijn nieuwe directeur zowel hem, als de andere leden van het managementteam als opdracht heeft gegeven om meer te doen aan innovatie. Medewerkers moeten proactiever worden en sneller inspelen op specifieke vragen van klanten. Bovendien moet meer worden samengewerkt tussen de verschillende afdelingen. Betekent dit voor u dat u anders moet gaan leidinggeven, vroeg ik. Dat weet ik niet, antwoordde hij.  Weet u dat niet, of wilt u niet dat er druk op u wordt uitgeoefend? Dat laatste, zei de man.

Lees verder>>

Tags: Veranderen, Paradigmaverschuiving, Gedragsverandering