Zelfreflectie

Voeding voor onze grootste schat
'Schrijven is meer dan een formeel communicatiemiddel, het is een goed hulpmiddel om vitaal te blijven.' Deze conclusie trekt wetenschapsjournalist Mark Mieras op basis van zijn literatuurstudie naar de resultaten van diverse internationale onderzoeken betreffende 'creative en expressive writing'. Zijn bevindingen geven een verfrissende en nieuwe betekenis aan onze vele schrijfactiviteiten.

'Het is gezond om negatieve ervaringen van ons af te schrijven en positieve ervaringen onder woorden te brengen.' Mensen, die hun persoonlijke gevoelens en gedachten aan het papier toevertrouwen, zouden minder vaak naar de huisarts gaan.
Al vroeg begon ik met het schrijven van dagboeken en brieven; later kwamen ook de artikelen en verhalen. Bij dilemma's of probleemsituaties in mijn werk en/of relaties schreef ik dagboeken vol. Het schrijven in deze 'probleemboeken' hielp mij om mijn gedachten te ordenen en stil te staan bij mijn gevoelens en emoties. Onbewust ben ik met mijn schrijfacties wellicht een goedkope klant geweest voor de ziektekostenverzekering.

'Wie zijn gevoelens in woorden vat is zijn emoties beter de baas', aldus genoemde literatuurstudie. Één van de uitgangspunten bij het, door mij ontwikkelde model klaver vier persoonlijke effectiviteit, is om mensen oordeelloos te laten signaleren wat zij ervaren. In mijn begeleidingswerk verrast het me steeds weer hoe mensen door het ordenen en onder woorden brengen van gedachten en gevoelens inzicht krijgen in de eigen opgevoerde dilemma's en daarbij wegen vinden naar gewenste veranderingen.
Een onderzoek van de University of Chicago bij een groep Amerikaanse universiteitsstudenten heeft bovendien aangetoond dat als mensen, die voor een zware test staan, tien minuten hun stress en problemen van zich afschrijven hun testresultaten gemiddeld met vijf procent omhoog gaan.

'Mensen hebben meer baat bij schrijven wanneer zij flexibeler zijn in het hanteren van hun pen.' Voor alle sociale media activisten is dit een geweldige aanmoediging om enthousiast door te gaan met chatten, bloggen en twitteren.
'Door het schrijven en vertellen over de ervaringen van het leven worden hersenfuncties gestimuleerd die een stabiliserende werking hebben op de geest.'
Hiermee geven we voeding aan ons geestelijk en lichamelijk welzijn; onze grootste schat!

Tags: stress, Schrijven, Reflectie, Gezondheid, Emoties