Dialooggesprek

Verrassende ontmoetingen
"Acht paar ogen kijken de kring rond. Een veertigjarige man neemt als eerste het woord en vertelt wat het thema 'vriendschap' voor hem betekent. Zowel bij zijn verhaal als bij de verhalen van de anderen uit de groep wordt veel gehumd en geknikt. Soms wordt iemand uitgenodigd om meer toelichting te geven op het vertelde. Nadat ik als laatste van de groep aan bod ben geweest voel ik een onzichtbare stroom die ons verbindt."

In een dialooggesprek worden deelnemers uitgenodigd om over zichzelf en hun relatie met het onderwerp te vertellen. Het openstaan voor en het luisteren naar elkaars verhalen schept een band, het komt tegemoet aan één van de meest wezenlijke behoeften van de mens: gehoord willen worden. Steeds opnieuw geven dialooggesprekken nieuwe inzichten en een andere kijk op mensen. Een vriendelijke, gesloten man blijkt ineens leadzanger van een rockband te zijn, die zijn publiek op de dansvloer weet te brengen en de vrouw met haar vrolijke uitstraling blijkt al jaren zorg te dragen voor haar geestelijke gehandicapte zoon. Regelmatig ontdekken mensen, al pratend over hun wensen, dat hun gekoesterde droom gerealiseerd kan worden. De ontbrekende schakel is vaak de aanmoediging, of dat eerste kleine stapje 'hoe' dit aan te pakken.

Jaarlijks wordt in de eerste helft van november in verschillende gemeenten de Dag van de Dialoog georganiseerd. Het idee is simpel en doeltreffend: mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de hand van een thema. Op deze Dag van de Dialoog gebeurt dit op vele plaatsen in een gemeente en dat maakt dat het een dag is waarop vele nieuwe verbindingen ontstaan tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Dat levert dikwijls naast persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de onderlinge binding versterken. Herman Wijffels, ambassadeur van de Dag van de Dialoog, beschouwt de dialoog als 'de methode van de toekomst'. Veel meer dan via discussie en debat, waar veelal het eigen gelijk voorop staat, kan met dialoog gewerkt worden aan gedeelde opvattingen en draagvlak voor de grote maatschappelijke veranderingen die nu aan de orde zijn.

Note: in november 2011 doen ongeveer 70 gemeenten in Nederland actief mee met de Dag van de Dialoog. Voor het eerst in Zeeland organiseert Schouwen-Duiveland op 11 november 2011 een Dag van de Dialoog. Zie voor meer informatie www.schouwen-duivelandindialoog.nl en www.nederlandindialoog.nl.
 

Tags: Veranderen, Luisteren, Dialoog