Nieuw leiderschap

Kortsluiting bij de minister van onderwijs
"Mijn populariteit groeit", zei Marja. "Al dagenlang zit mijn mail- en postbus bomvol. De reacties op het kabinetsvoorstel om de trage student extra studiegeld te laten betalen blijven binnenstromen." "Jij hoeft je tijdens het kerstreces niet te vervelen", reageerde haar coach, wat brengt je hier?"
"In het vorige kabinet kon ik alles wat ik als staatssecretaris naar mijn hoofd geslingerd kreeg goed op een rijtje zetten. Nu lijkt mijn hoofd een lampenzaak waarin voortdurend kortsluiting ïs. " "Vertel eens wat over die kortsluiting", vroeg de coach.

"Voortvarend zijn we met het nieuwe kabinet aan de slag gegaan. Snoeien om te groeien. Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik dit keer zo ondoordacht heb gehandeld."
"Aangestoken door de manlijke vaart der volkeren?", vroeg de coach. Marja knikte afwezig. "U heeft anders wel lef mevrouw", sprak de coach met enige humor in haar stem. "Het is nogal wat om onder het mom van bezuiniging de staatskas te spekken door én studenten én onderwijsinstellingen te laten dokken." Even verscheen een glimlachje op Marja's gezicht. "Ik ben gaan twijfelen doordat mensen me confronteerden met veel voorbeelden van studenten, die vanwege bestuurswerk, poepluiers, een demente ouder, of een chronische ziekte met vertraging hun master hebben gehaald", vervolgde ze. "Tot overmaat van ramp word ik overladen met voorbeelden van trage besluitvormingen en werkwijzen van overheidsinstanties, waaronder mijn eigen ministerie, met de vraag wat ik daaraan ga doen.
'Dat alles raakt me meer dan ik van mezelf gewend ben."

"Wat raakt je vooral?" Het bleef even stil. De coach twijfelde of Marja de vraag had gehoord. "Weet je", zei Marja, "met die traagheid en stroperige besluitvorming hebben mensen een punt. Ik erger me daar zelf al jaren aan. Het liefste zou ik meer achterover willen leunen en studenten, ambtenaren en onderwijsinstituten aansporen om zelf met creatieve en proactieve voorstellen te komen. Ik ben benieuwd hoe zij denken de kwaliteit te behouden en tegelijkertijd de kosten terug te dringen."
De minister en haar coach fantaseerden verder over deze alternatieve aanpak, een belangrijke stap op weg naar een nieuwe koers. De kortsluiting was inmiddels verholpen.

Tags: Paradigmaverschuiving, Nieuw leiderschap, Coaching