Persoonlijk ondernemerschap

Sta op en wandel
In een begeleidingsgesprek zei een klant onlangs tegen mij: "Ik wil mijn medewerkers leren aansturen op hun gedrag". De koude rillingen liepen over mijn rug. Ik ben zowel allergisch voor het woord 'aansturen', als voor het bezitterige wat 'mijn medewerkers' bij mij oproept. 'Aansturen' is een term uit de productie-industrie en past volgens mij niet in deze tijd, waarin medewerkers als mens benaderd willen worden. Als een persoon, die zelf de regie heeft over haar/zijn eigen leven en werk. Iemand met een eigen verantwoordelijkheid en talenten die om erkenning vragen. Zou deze mevrouw zich beseffen wat zij met dit zinnetje teweeg brengt, vroeg ik me af?

Jarenlang is veel geïnvesteerd in het ontwerpen van standaardmodellen en stappenplannen om de bedrijfsprocessen te verbeteren en het gedrag van medewerkers te beïnvloeden. Bij alle mooie  'instrumenten' die werden bedacht, had ik regelmatig het gevoel dat men vergat dat het om mensen ging. Mensen werden vaak als 'een ding' benaderd, een soort robot die je kan programmeren met prachtige hulpmiddelen zoals; functionerings- en beoordelingsgesprekken, management developmentprogramma's, competentiemanagement, persoonlijke ontwikkelingsplannen, enz.. Ondanks deze aandacht voor professionaliteit en kwaliteit lijken de uitvalverschijnselen en de problemen in de communicatie groter dan ooit. Door voor onszelf op te komen en anderen aan te spreken op hun gedrag dacht men veranderingen af te kunnen dwingen. De focus was gericht op de tekortkomingen in onszelf en/of de ander. Via trainingen, coaching en vergelijkbare activiteiten moesten deze tekorten gerepareerd of weggewerkt worden. Deze manier van denken leidde uiteindelijk naar een toename van regels, stress en angst , met fakegedrag tot gevolg. Dieper liggende gevoelens en gedachten, zoals 'ik ben schuldig', 'ik doe het nooit goed', of 'de ander is schuldig' werden voortdurend gevoed.

Het lijkt  erop dat het tij aan het keren is. Met behulp van reflectie en dialoog ontdekken mensen wat wel werkt. Een positieve benadering, waarbij ingespeeld wordt op de kracht van mensen, leidt tot een groter zelfinzicht en zelfvertrouwen. In plaats van 'te worden aangestuurd' gaan mensen zich opstellen als 'persoonlijk ondernemer, die kansen ziet, kansen benut en met de nodige activiteiten waarde toevoegt aan zowel  zichzelf , als haar/zijn omgeving.

Tot mijn verrassing hoorde ik onlangs een dominee in een radiogesprek zeggen, dat hij mensen die zich bij Slachtofferhulp melden, stimuleert tot vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid met de zeer bekende bijbelse woorden 'sta op en wandel'. Een simpele en positieve benadering, welke uitnodigend werkt om weggestopte talenten weer op te poetsen.

Tags: Persoonlijk ondernemerschap, Paradigmaverschuiving, Gedragsverandering