Probleemdenken

Problemgaming
Doet u ook aan 'Problemgaming'? Dit verschijnsel, waarbij Jan en alleman oordeelt en conclusies trekt over een actuele calamiteit, lijkt veel mensen tot de verbeelding te spreken. De sport is om in korte tijd zoveel mogelijk schuldigen aan te wijzen en belanghebbende partijen te betrekken bij een onverwachte gebeurtenis, welke heeft plaatsgevonden. Het maakt niet uit of het gaat om voetbalgeweld, een financieel debacle, eerwraak, of een uit de hand gelopen familiedrama. Het lijkt erop dat hoe meer schuldigen er bij worden gehaald en hoe grootser en omvangrijker het probleem wordt neergezet, hoe beter het is.

Het kan mij enorm verbazen om te horen hoeveel mensen zich naast de officiële mediakanalen, via twitter en blogs uitdrukken in stevige taal. Reageren mensen hun eigen frustraties af via ingezonden brieven, heftige debatten en twitteren? Vanuit de psychologie is bekend dat mensen zich het meest druk maken over gedrag, dat zij van zichzelf niet willen of durven onderkennen. Het lijkt mij te kort door de bocht om daarmee het succes te verklaren.

Of is het tevens een collectief vermaak, een nieuw soort gezelschapsspel, waarin zaken directer en venijniger worden uitgevochten dan in de 'onschuldige' spelletjes, welke we van vroeger kennen. Omstreeks de jaren vijftig en zestig in de vorige eeuw was het een feest om met het hele gezin op zaterdagavond te ganzeborden, monopolieën, of mensergerjenieten. De komst van de nieuwe media, zoals de televisie en later internet, heeft dit huiselijke, collectieve vermaak naar de achtergrond verschoven. Herkent u de overeenkomsten tussen 'problemgaming' en onze oud-hollandse gezelschapsspelen? Van jongsafaan hebben we geëxperimenteerd met: anderen dwars zitten en aanvallen vanuit onverwachte hoek en vervolgens weer opkrabbelen en je eigen spel verder spelen.

Vanuit een optimistische benadering kunnen we het enthousiasme voor het fenomeen ook anders verklaren. In deze tijd van ieder voor zich en steeds onpersoonlijker benaderingen vanuit organisaties zoeken mensen nieuwe manieren om zin te geven aan hun eigen bestaan. Het zich uiten over wat er allemaal fout gaat en anders moet is vanuit deze zienswijze een eerste stap op weg naar iets nieuws.
Ik hou het voorlopig op deze laatste verklaring. Dan is problemgaming nog ergens goed voor en het scheelt mij een hoop irritatie.

Tags: Probleemdenken, Overlevingsgedrag, Oordelen, Gedragspatronen